Siden 2001, har vi givet mere end 17.000 fattige indiske børn en skolegang. 

4 af MovingSchools gamle elever går nu på universitet i Karnataka.

Én af pigerne, Kusuma går på Karnatakas bedste ingeniørskole.

En dreng, Maligimani, der studerede på Devsu skolen tilbage i 2004-2006 er nu reporter på ´Daily News` og har interviewet ministre og kendte personligheder.

 

Hvordan Movingschool startede

MovingSchool startede i Goa, hvor den første skole åbnende i 2001.

Skoleprojektet henvendte sig til børn af den bevæglige arbejdskraft, der kom til den Sydindiske stat Goa fra nabostaten Karnataka for at udføre hårdt ufaglært arbejde.

Anders Linnet, Mette Lange og lokale samarbejdspartnere arbejdede i årene fra 2001 til 2012 med bevægelige skoler, der kom til børnene.

Flydende skoler, bygget på tømrerflåder i floden, rullende skoler og lokaler, der blev lejet til formålet, dannede i årene ramme for grundskoleundervisning for mere end 10.000 børn.

Anders har været fanebærer, og har rejst midler fra sine mange foredrag i bl.a. Rotary klubber. En stor solid medlemsskare har betalt medlemskontingent. Herudover har enkeltpersoner bidraget – og der har været venner af skolen, fra henholdsvis Finland og Italien, der i de respektive lande har indsamlet penge til skolernes drift.

Med et stort bidrag fra Rotary International i 2008, blev der åbnet en IT-skole i Devsu. Denne blev et samlingspunkt for flere skoler, der kunne drage nytte af de 12 bærbare computere. Sammen med dedikeret undervisning blev børnene introduceret til IT, internet m.m.

Mette har i sin egenskab som arkitekt, stået for opførelsen af de fysiske rammer af de bevægelige skoler.

Skoleprojekterne i Goa er næsten udfaset, 2 skoler er tilbage med ca. 40 elever – ganske enkelt fordi den Goanske regering har taget hånd om problemet og integreret børnene i de lokale skoler.

MovingSchool i Goa er et succes projekt – vi er anderkendt af undervisningsministeriet, og udpeget som en af de mest succesfulde NGOér. Vores lokale samarbejdspartnere i Goa sidder i en komite´, der beskæftiger sig med børn i nød, hvor deres viden deles.

 

vi er stolte af

  • Mere end 17.000 elever, børn af Indiens ufaglærte bevægelig arbejdskraft har siden 2001 modtaget undervisning igennem MovingSchool.

  • Alle bidrag går ubeskåret til driften i Indien

  • Vi laver skoler, der kommer til børnene, der ellers ikke ville modtage undervisning.

  • Vi har MovingSchool børn, der nu går på landets universiter.

  • Alt arbejde i Danmark foregår på frivillig basis.

  • Vi underviser børn i Indien for mindre end 1000 kr. pr barn pr. år.
    Dette dækker skoleuniformer, undervisningsmaterialer, lærerlønninger m.m.

  • Udover skoleundervisning, deltager MovingSchool børnene også i teateropvisninger og sportslege, på lige fod med andre skolebørn