Vedtægter

Du kan finde og læse MovingSchool's vedtægter her

Generalforsamling

2019. Den 9. oktober kl. 18 afholdes generalforsamling hos Mette Lange Architects, Sankt Annæ Plads 19A, 1250 København K.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Regnskab for det forløbne år, underskrevet af revisor og bestyrelse, til godkendelse.
4. Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlem.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

Referater

Du kan finde og læse referat fra generalforsamlingen 2019 her

formandens beretning

Du kan finde og læse formandens beretning for 2019 her